ARAMAK İSTEDİĞİNİZ FİRMAYI BULMAK İÇİN TIKLAYINIZ
 Ara 
Ne Aramıştınız?
 

Köşe Yazısı

   Durmuş ÖZOKUDAN 
  Durmuş ÖZOKUDAN  
Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Müdürü
 durmusozokudan@hotmail.com

Müslüman Nedir?
20.03.2017 35525 Kategori:Genel

Sevgili Okuyucularım!

    Bu haftadan itibaren her 15 günde sizleri, bazı konularda bilgilendirmeye çalışacağım.(Allah izin verirse). Amacımız sizlere bir nebze olsun bilinmeyen konuları açıklayabilirsek, o zaman görevimizi yapmış olmanın mutluluğunu tatmış  olacağım. Allah bizleri mahcup etmesin.

    Bu haftanın konusu dinimiz İSLAM. "İslam nedir, nasıl bir dindir, bizlere ne kazandırır?" gibi soruları cevaplamaya çalışacağız. Çünkü her insan yaratılışı icabı bir dine inanmak ve hayatını, bu dinin kanunlarına göre devam ettirmek zorundadır. Bizlerde, dinimizi öğrenmeli ve günlük hayatımızda uygulamalıyız ki; o zaman hayatımızın anlamı ortaya çıksın.

İslam sözcüğü S-L-M kökünden türemiştir ki kökün anlamı   teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına gelir. Allah Teâla’nın emirlerine teslim olup itaat etmeğe dayanan bir din olması sebebiyle bu dine İslam denilmiştir

Kur'an, İslam dininde, Allah vardır diyene Müslüman, Kalben İman etmiş olana Mümin sıfatını vermiş. Kelime olarak Müslüman "bağlanan" "teslim olan" Mümin "şüphesiz inanan" anlamına gelir.

Bedevîler İman ettik dediler. De ki İman etmediniz. (Öyle ise iman ettik demeyin.) Fakat Müslüman olduk boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah’a ve Peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir.”" [9]
İslam'da inanç Allahtan başka ilah, güç, kuvvet tanımamak Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara ve suhuflara inanmak bütün peygamberlere, hiç birisini diğerinden ayırmadan inanmak, yalnızca Allah'a ait olan sıfatları ve O'na has özellikleri Allah’tan başkasına -ister melek olsun ister peygamber olsun ister din adamı olsun ister kişinin kendisi olsun hiç kimseye yakıştırmamak, din sahibi olarak yalnızca Allah'ı görmek hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna öldükten sonra dirileceğine bir gün hesap verileceğine o günün sahibinin Allah olduğuna inanmak olarak özetlenebilir.

 

İslam’ın Mahiyeti

İslam’ın manası, teslim olmaktır; Allah’ın emir ve yasaklarına teslim olmak. Allah’ın hükümlerine teslim olmaksızın İslam olmaz. (bk. En’am, 162 ve Nisa, 65) İnsan, Allah’ın yarattığı kuldur.

Allah, ilmiyle her şeyi kuşattığından ve hikmet sahibi olduğundan kulluğun gereği, O’na teslim olmaktır. Hayatın kanunları insanın Allah’a teslim olmasını gerektirir. Çünkü bu kanunları da, insanı da en iyi bilen, Allah’tır.

Bütün kâinat ve içindeki her şey o yaratıcının kanunlarına itaat etmektedir. O yüzden bütün kâinatın dini İslam’dır. Güneş, ay, yıldızlar hep Müslümandır. Dünya, hava, su, ışık, ağaçlar, taşlar ve hayvanlar da Müslümandır. İslam, Allah’a itaat edip teslim olmak demek olduğu için, bütün bu varlıkların isyan etmeden Allah’a itaat ettiklerini görmekteyiz. Yani teslim oluşlarına, Müslüman oluşlarına şahidiz.

“Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez O’na teslim olmuştur ve O’na döndürülüp götürüleceklerdir.” (Al-i İmran, 3/83) 

Bu ayette gökte ve yerde olanların teslimiyeti insana örnek olarak gösteriliyor ve deniliyor ki “Ey insan, işte sen de böyle teslim olmalısın!” Hz. Ali (ra)’nin de dediği gibi “İslam teslimdir, teslimiyettir.” Allah’a teslim olmayan kimse, Müslüman sayılmaz. İnsan neye teslim olmuşsa ona kul olmuş demektir. İslam, imanın bir tezahürü, dışa yansımasıdır. İman etmeden teslimiyet, yani imansız İslam olur mu? Olsa bile makbul değildir. Münafıklar inanmadan teslimiyet gösteren insanlardır. Günümüzde de gerektiği şekilde iman etmediği, Allah’ın hükümlerini içine sindiremediği, başka ideolojileri (dinleri) benimsediği halde kendilerini “Müslüman” olarak tanıtan insanlar bu sınıfa girerler. İslamiyet’in (teslimiyetin) geçerli olabilmesi için gönül rızasıyla, kayıtsız ve şartsız tam bir teslimiyetle Allah’ın kanunlarına teslim olmak gerekir.

İnsan da kendi hür iradesi ve tercihiyle Allah’a teslim olursa, İslam’ı seçip Müslümanca yaşarsa, kâinatın boyun eğdiğine teslim olduğundan artık o, kâinatla barışıp uyum sağlar. Böylece bu insan, Allah Teâlâ’nın dünyadaki halifesi, temsilcisi olur.

İslam dinini, kapsamlı olarak kısaca tanımlamak mümkün değildir. Onun kapsamlı tarifi ancak Kur’an ve sünnetin tamamıyla yapılabilir. Çünkü İslam’ın muhtevası ve sınırları Kur’an ve sünnetle çizilmiştir. İslam, Kur’an’dan ve sünnetten öğrenilebilir

“Sana bu kitabı (Kur’an’ı) her şeyi beyan etmek, açıklamak için gönderdik.” (Nahl, 16/89 ve yine bk.Yusuf, 111) 

Kur’an ve sünnette hükmü açıkça belirtilmeyen meseleler hakkındaki hükmü, İslam ümmetinin müctehid alimleri, kitap ve sünnete dayanarak çıkarırlar.

 

     İslam Dininin Gayesi

İslam’ın getirdiği hükümler, insanların mutluluğunu amaçlamaktadır. Bu hükümlere uygun hareket edenler, hem dünya hem de ahiret saadetini kazanacaktır. İslam, kişinin kalbini, aklî düşüncelerini ve amellerini ıslah ederek, onları yükselterek bu saadetlere ulaştırır. Toplumun saadeti de ferdin saadetine bağlı olduğundan, kişinin mutluluğu aynı zamanda cemiyetin de mutluluğudur.

 

      İslam’ın bir yönünü, kısaca sizlere tanıtmaya çalıştım gelecek haftalarda, Allah izin verirse, başka konularda görüşmek üzere, Allah, mutlu, sağlıklı ve kendine kul olan kişilerden eylesin.

 

Yeniden görüşmek dileklerimle. Saygılarımla...

 

Yazıyı Paylaşın: